Tagged: tiedote

Tiedote: Vetoomus vaatii muutosta feministiseen prostituutiopolitiikkaan

Julkaisuvapaa heti

 

Feministinen aloite on julkaissut yhdessä muiden järjestöjen ja feministien kanssa kannanoton, jolla se haastaa suomalaisia nais- ja feministijärjestöjä pohtimaan ajamaansa prostituutiopolitiikkaa uudelleen. ”Feministien tulee lopettaa seksityöntekijöiden oikeuksien kannalta vahingollisiksi osoittautuneiden lakiuudistusten kannattaminen”, summaa Elina Halttunen-Riikonen Feministinen aloite -verkostosta.

Suomessa on voimassa osittainen seksin oston kriminalisointi ja seksin myynti on ulkomaalaislaissa karkotusperuste. Tämän lisäksi tiukka parituslainsäädäntö vaikeuttaa seksityöntekijöiden yhdessä toimimista ja siten heikentää heidän turvallisuuttaan. Suomen suurimmat naisjärjestöt kannattavat pääosin seksin oston täyskriminalisointia eli niin sanottua Ruotsin mallia.

Vetoomuksen allekirjoittaneiden mielestä kriminalisoinnin kannattamisen sijaan feministien pitää tukea sellaisen lainsäädännön purkamista, joka tekee aikuisten välisestä suostumukseen perustuvasta kaupallisesta seksistä rikollista.

”Nyt on hyvä hetki pohtia uudelleen mitä feministisen prostituutiopolitiikan tulisi olla, kun ostokiellon negatiivisista vaikutuksista seksityöntekijöihin tuli taas lisää näyttöä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin toukokuussa julkaistun laajan tutkimuksen mukaan oston kriminalisointi altistaa seksityöntekijät väkivallalle ja lisää syrjintää. Esimerkiksi Norjassa väkivallan uhka ja poliisin ahdistelu ovat lisääntyneet lain myötä”, sanoo tutkija Niina Vuolajärvi.

Amnesty suositteleekin, että seksityöntekijöiden oikeuksien turvaaminen ja stigman vähentäminen otetaan prostituutiopolitiikan lähtökohdaksi. Amnesty tukee seksityön dekriminalisaatiota. Suomessa tämä tarkoittaisi ulkomaalaislain käännytyspykälän sekä järjestyslaissa olevan julkisilla paikoilla tapahtuvan seksin myynnin ja oston kiellon poistamista. Lisäksi Amnestyn mukaan parituspykälä tulee muuttaa siten, ettei se kriminalisoi seksin myyjien toimimista yhdessä turvallisuutensa takaamiseksi.

”Kaupallisen seksin parissa työskentelevien terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin pitäisi olla feministien ykkösprioriteetti”, lisää Vuolajärvi. ”Tällä hetkellä haavoittuvimmassa asemassa ovat siirtolaiset, koska heidän epävarman oleskelulupansa vuoksi heillä on vähemmän oikeuksia, pienemmät tukiverkostot ja viranomaisten puoleen kääntyminen voi johtaa karkotukseen.”

Feministinen aloite on vuonna 2012 perustettu verkosto, jonka tarkoituksena on moninaistaa feminististä keskustelua seksityöntekijöiden oikeuksista.

 

Lisätietoja:

Feministinen Aloite

https://feministinenaloite.wordpress.com

feministinenaloite@gmail.com

 

 

Mainokset

FEMINISTIVERKOSTO: Ei kriminalisoinnille, kyllä oikeuksille!

Julkaisuvapaa heti

Feministinen aloite! -verkosto vaatii 7.11. järjestettävässä mielenosoituksessaan, että seksin oston kieltävän lain valmistelusta luovutaan. Ruotsissa vastaavan lain on todettu huonontaneen entisestään seksiä myyvien asemaa. Kaupalliseen seksiin liittyviä ongelmia pitää kriminalisoinnin sijaan ratkaista sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla. Verkosto vaatii myös loppua poliisin koventuneille kontrollitoimille sekä seksin myymisen liittyvän käännytyspykälän poistamista ulkomaalaislaista.

”Seksityöntekijät ovat kertoneet, että poliisi käyttää halventavaa kieltä ja sakottaa heitä seksin myynnistä julkisella paikalla pelkästään siksi, että heillä on mukanaan kondomeita. Poliisin toiminta johtaa kondomien käytön vähenemiseen ja vie luottamuksen poliisiin. Seksityöntekijät eivät uskalla tehdä rikosilmoituksia esimerkiksi joutuessaan väkivallan uhriksi”, toteaa Feministinen aloite! -verkoston jäsen Katri Immonen.

Useat YK-järjestöt ja YK:n AIDS-komissio vastustavat seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvää kriminalisointia, koska se vaarantaa seksityöntekijöiden oikeuden terveyteen ja hyvinvointiin. Suomessa seksiä myyvät kolmansien maiden kansalaiset voidaan karkottaa ulkomaalaislain nojalla. Käytännössä tämä tarkoittaa ulkomaalaisten osalta seksin myynnin kriminalisointia.

Seksin ostokieltoa perustellaan ihmiskaupan ehkäisemisellä sekä naisystävällisyydellä. Feministiverkoston mukaan kriminalisointi kuitenkin lisää jo marginalisoidussa asemassa oleviin naisiin kohdistuvaa kontrollia.

”Seksin ostokiellon kannattaminen osoittaa tietämyksen puutetta ihmiskauppaan johtavista syistä. Tutkimusten mukaan ihmiskauppaa aiheuttaa ennen kaikkea rajoittava maahanmuuttopolitiikka sekä siirtolaisten heikko oikeudellinen asema. Tämän vuoksi ihmiskauppaa tapahtuu kaikilla siirtolaisvaltaisilla aloilla, ei vain kaupallisen seksin piirissä. Seksinostokielto ei myöskään suojele ihmiskaupan uhreja, vaan vaikeuttaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan tunnistamista”, sanoo Feministinen aloite! -verkoston jäsen Niina Vuolajärvi.

Feministinen aloite! -verkoston mukaan paras keino prostituutioon liittyvien ongelmien ehkäisemiseen on riittävästä perusturvasta ja tukipalveluista huolehtiminen. Tällä hetkellä Suomessa seksiä myyvät heikossa taloudellisessa asemassa olevat ihmiset, kuten opiskelijat, yksinhuoltajat, siirtolaiset ja muut matalapalkkaisille aloilla toimivat ja heikon perusturvan omaavat ryhmät.

“Ei kriminalisoinnille, kyllä oikeuksille!” -mielenosoitus järjestetään 7.11.2012 klo 12.30 alkaen Eduskunnan Pikkuparlamentin edustalla samanaikaisesti Oikeusministeriön seminaarin – Seksin osto rikoksena ja ilmiönä kanssa.

Feministinen aloite! on pääkaupunkiseudulla toimiva verkosto, joka ajaa seksityöläisten oikeuksia ja vastustaa seksin oston kriminalisointia. Feministisen ryhmän lähtökohtana on antirasistinen ja queerfeministinen politiikka. Toiminnallamme haluamme tuoda uusia feministisiä näkökulmia muun muassa prostituutiokeskusteluun.