Say NO to #HoneyballYes – Feministinen aloite vaatii EU:lta sitoutumista ihmisoikeuslähtöiseen politiikkaan

EU flags outside the European Parliament building

Feministinen aloite lähestyi suomalaisia EU-parlamentaarikkoja alla olevalla kirjeellä ja vaati ihmisoikeuslähtöistä prostituutiopolitiikkaa kriminalisaation sijaan.

Tule mukaan kampanjaan. Lisätietoja täältä!

Kampanjan englanninkielinen lehdistötiedote & tutkijoiden vetoomus.

17.02.2014

Koskien 27. helmikuuta tapahtuvaa äänestystä Mary Honeyballin seksuaalista hyväksikäyttöä ja prostituutiota käsittelevästä raportista

Hyvä Euroopan Parlamentin jäsen,

Euroopan Parlamentin Naisten oikeuksin ja sukupuolten tasa-arvon komitea (FEMM) on esityksellään seksin oston kriminalisoinnista vahvistamassa politiikkaa, jossa ideologia laitetaan seksityöntekijöiden ihmisoikeuksien ja terveyden edelle. Esitämme FEMMin politiikalle ihmisoikeuslähtöistä vaihtoehtoa. Prostituutiossa toimiville tulee kuulua samat oikeudet kuin kaikille muillekin ihmisille. Järjestökenttä ja alan tutkimus kyseenalaistavat kriminalisaatiopolitiikan seuraukset. Kriminalisaatiosta seuraavat kontrollitoimenpiteet, kuten seksityöntekijöiden valvonta, heikentävät seksipalveluiden myynnillä toimeentulonsa ansaitsevien asemaa ja lisäävät kolmansien osapuolien ja ihmiskauppiaiden valtaa. Resursseja tulisi lisätä kaupallisen seksin alalla toimivien hyväksi tuotettuihin tukipalveluihin. Liikkumisväyliä ja oikeuksia lisäämällä voidaan ehkäistä ihmiskauppaa.

Feministisenä verkostona olemme hyvin tietoisia siitä, että prostituutio on monimutkainen ja monille epämiellyttävä kysymys. Kuitenkin riippumatta uskonnollisesta tai moraalisesta vakaumuksestanne tai puoluepoliittisesta näkökulmastanne, haluamme tuoda esiin, että prostituutiossa toimiville ihmisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin kaikille muillekin ihmisille. Toivommekin, että sitoudutte ihmisoikeuslähtöiseen politiikkaan myös tämän ihmisryhmän kohdalla.

Kaikkien seksityöntekijöiden omien järjestöjen[i], useiden YK:n alaisten järjestöjen, kuten Maailman terveysjärjestö WHO:n[ii], YK:n väestörahasto UNFPA:n [iii] ja UNAIDS:n[iv] sekä ihmiskaupan vastaisten järjestöjen[v] suositusten vastaisesti FEMM on äänestänyt kaupallisen seksin parissa toimivien asemaa haavoittuvuutta lisäävän lakimallin eli seksin ostamisen kriminalisoinnin puolesta.

Järjestökentän lisäksi, myös prostituutiopolitiikkaa koskeva tutkimus osoittaa, että kyseessä on monimutkainen ilmiö, jonka varjopuolia ei voida ratkaista kriminaalipoliittisilla keinoilla. Runsas tutkimuskirjallisuus näyttää, että asiakkaiden kriminalisointi on paitsi epäonnistunut hillitsemään ihmiskauppaa, myös luonut ympäristön, jossa seksin myyjiin kohdistuva stigma on lisääntynyt[vi]. Stigma tarkoittaa ympäristön yksilöön kohdistamaa negatiivista leimaa ja ennakkoluuloja. Stigman on osoitettu monissa tutkimuksissa olevan keskeisin syy seksityöntekijöihin kohdistuvaan väkivaltaan sekä syrjäytymiseen yhteiskunnassa ja sen palvelujärjestelmässä.[vii] Täten vastoin Honeyballin väitteitä asiakkaiden kriminalisointi on myös käytännössä kriminalisoinut seksikaupan haavoittuvimmat osapuolet eli seksin myyjät.

Emme halua kieltää tai vähätellä kaupalliseen seksiin liittyviä ongelmia ja hyväksikäyttöä. Kuitenkin tehokkain keino puuttua näihin on seksipalveluja myyvien aseman parantaminen, ei kriminalisointi. Tutkimukset antavat näyttöä, että kriminalisointi huonontaa etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten siirtolaisten ja kadulla seksiä myyvien, asemaa. Sekä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen[viii] että YK:n CEDAW-komitean[ix] mukaan kriminalisoinnin kaltaiset kontrollitoimenpiteet yleensä vahvistavat parittajien valtaa. Ruotsissa asiakkaiden kriminalisointi on lisännyt seksin myyjien valvontaa ja ahdistelua poliisin osalta.

Ihmiskaupan laillinen säätely ei liity vain kaupallisen seksin lailliseen säätelyyn. Oxfordin yliopiston siirtolaistutkimuksen professorin Bridget Andersonin mukaan ihmiskauppa on monitahoinen ilmiö, joka kytkeytyy tiukasti siirtolaispolitiikkaan[x]. Oleskeluluvan ja laillisten liikkumisväylien puute sekä näistä seuraava haavoittuva oikeudellinen asema on osoitettu tutkimuksissa yleiseksi ihmiskaupan mahdollistavaksi tekijäksi.[xi]

Pyydämme teitä siten suhtautumaan varauksella väitteisiin siitä, että seksin ostokielto pienentää kaupallisen seksin markkinoiden kokoa ja vähentää tätä kautta myös ihmiskauppaa. Tämä sekä Honeyballin raportin että muun muassa Suomen kansallisen ihmiskaupparaportoijan usein esittämä väite perustuu virheelliseen tulkintaan tuoreesta tutkimuksesta, jossa vertailtiin erilaisten prostituution sääntelymallien vaikutusta ihmiskauppaan. Tutkijat toteavat itsekin artikkelissaan, että ihmiskaupan ja eri prostituution sääntelymallien välisestä yhteydestä on mahdotonta sanoa mitään luotettavaa, koska ihmiskauppa on piilorikollisuutta ja koska eri maiden ihmiskaupan uhrien määrästä kertovat tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia[xii].

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan osalta on oleellista huolehtia siitä, että kaikilla ihmiskaupan uhreilla on tosiasiallinen mahdollisuus saada apua ja suojelua ilman minkäänlaista velvoitetta tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa – tätä edellyttää muun muassa Suomenkin allekirjoittama Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus. Tästä velvoitteesta huolimatta esimerkiksi Suomessa ihmiskaupan vastaista työtä tekevien kolmannen sektorin toimijoiden resurssit ovat täysin riittämättömät.

Lisätietoa seksin oston kriminalisaation ongelmallisista vaikutuksista Ruotsissa saatte Tasa-arvotiedon keskuksen ja Suomen Naistutkimusseuran suomeksi julkaisemasta raportista ”Seksin oston kriminalisoiva laki tutkimuksen valossa” (2013)[xiii].

Euroopan Parlametin Naisten oikeuksin ja sukupuolten tasa-arvon komitea (FEMM) on surullista kyllä vahvistamassa politiikkaa, jossa ideologia laitetaan seksityöntekijöiden oikeuksien ja terveyden edelle. FEMM ylenkatsoo seksityöntekijöiden sekä heidän parissaan toimivien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sekä asiantuntijuutta, joiden valossa kriminalisointi näyttäytyy huonona keinona ihmiskaupan ehkäisemiseen sekä seksityöntekijöiden suojelemiseen.

Sukupuolten tasa-arvon, seksityöntekijöiden turvallisuuden, terveyden sekä heidän ihmisoikeuksiensa nimissä, sanomme EI seksin oston kriminalisoinnille ja pyydämme Teitä:

Äänestämään 27.2. Mary Honeyballin FEMM-raporttia VASTAAN ja vaatimaan todellista naisystävällistä prostituutiopolitiikkaa sekä puolueetonta selvitystä seksin oston kriminalisoinnista.

Kunnioittavasti,

Feministinen aloite –verkosto, Suomi

https://feministinenaloite.wordpress.com

feministinenaloite@gmail.com


[ii] WHO “Violence against sex workers and HIV prevention” http://www.who.int/gender/documents/sexworkers.pdf

[v] GAATW “Collateral Damage – The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World” http://www.gaatw.org/Collateral%20Damage_Final/singlefile_CollateralDamagefinal.pdf

[vi] Jari Kuosmanen 2011. Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual services in Sweden. Routledge: The European Journal of Social Work. 2011 vol. 14, Issue 2, 247-263; Jay Levy 2011a. Impacts of the Swedish Criminalisation of the Purchase of Sex on Service Provision for Sex Workers, Correlation Conference, Ljubljana, 2011; Jay Levy 2011b. Impacts of the Swedish Criminalisation of the Purchase of Sex on Sex Workers. Presented at the British Society of Criminology Annual Conference, Northumbria University, 4th July 2011.

[vii] Pheterson, Gail 1993. The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness. Social Text 37, 39–65; Kontula, Anna 2008. Punainen eksodus. Tutkimus seksityöstä Suomessa. Helsinki: Like

[viii] Lehti, Martti & Aromaa, Kauko 2002: Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Helsinki.

[ix] Committee on the Elimination of Discrimination against Women,18.1.-5.2.2010: 45th session, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, The Netherlands

[x] Anderson, Bridget, O’Connell Davidson, Julia 2002. Trafficking – A Demand Led Problem? A Multi-country Pilot Study, Save the Children Sweden 2002.

[xi] Anderson, Bridget 2010. Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. Work Employment Society 24(2), 300–317; Andrijasevic, Rutvica 2010. Migration, Agency and Citizenship in Sex Trafficking. New York: Palgrave Macmillan; Shahram Khosravi 2011. ’Illegal’ Traveller. An Auto-Ethnography of Borders. Palgrave Macmillan; Roth, Venla 2010. Defining human trafficking, identifying its victims: a study on the impact and future challenges of the international, European and Finnish legal responses to prostitution-related trafficking in human beings. Turku: Turun yliopisto; Mai, Nick 2009. Migrant Workers in the UK Sex Industry. Final Policy-Relevant Report; Könönen, Jukka 2011. Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuutto-hallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa. Janus, 19:1, 52–67.

[xii] Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? Professor Eric Neumayer of the London School of Economics and Political Science (LSE), Dr Seo-Young Cho of the German Institute for Economic Research, and Professor Axel Dreher of Heidelberg University. Available at: http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf.

2 comments

  1. Päivitysilmoitus: Tue seksityöntekijöiden kamppailua – Sano Ei Ruotsin mallille EU-tasolla | Feministinen aloite
  2. Päivitysilmoitus: Lehdistötiedote: Ihmisoikeudet kuuluvat myös seksityöntekijöille – Feministinen aloite vetoaa Europarlamentaarikoihin yhdessä 560:n muun järjestön kanssa | Feministinen aloite

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s